Over TeamWork

Waarom TeamWork?

We hebben de praktijknaam TeamWork gekozen omdat mijns inziens behandelaar en patiënt het samen moeten doen. Vooral om een zo goed mogelijk structureel resultaat te bereiken. Naarmate de klachten afnemen tijdens de behandeling wordt het steeds belangrijker om opbouw van klachten voor te zijn. Dit lukt alleen als u als patiënt de adviezen en oefeningen in de praktijk weet te brengen. Anders wordt het een herhaling van zetten en blijft het hooguit bij 'pappen en nathouden'. Samen sta je sterk en dit geldt ook voor de samenwerking met de arts(en) en andere disciplines. Denkt u aan een podotherapeut of een sportcoach. Mocht het zo zijn dat de behandeling niet toereikend is om het probleem volledig op te lossen zal u toch nog (vrijblijvend) begeleid worden naar de juiste discipline. Dit gebeurt indien nodig of gewenst in overleg met uw huisarts.

Ik ben Andreas Buchmann en ben sinds 2002 fulltime Fysiotherapeut en Orthopedisch Manueel Therapeut. Ik heb 16 jaar ervaring met behandeling van uiteenlopende orthopedische klachten en problemen. Hierbij ben ik altijd op zoek naar de beste en optimale situatie. Dit met zo min mogelijk klachten voor, bij of na welke aktiviteit of houding dan ook.

Sportief fietsen doe ik meerdere malen in de week, zowel op de mountainbike als op de racefiets. Dit doe ik omdat ik het ontzettend leuk vind, maar ook als onderdeel van een leefstijl waarbij ik me energiek en prettig voel. Het motto: 'Practise what you preach' heb ik vaak in gedachten als ik mensen advies geef om zelf ook (weer) te gaan sporten of een aktievere leefstijl aan te nemen.

Uiteraard moet dit dan fysiek wel mogelijk zijn en zonder ongemak of belemmeringen. Juist hierbij ben ik u graag van dienst en help u mee het goede spoor te volgen om dit doel te bereiken. Namelijk zonder belemmeringen of ongemak kunnen bewegen en sporten !

 

Missie

Mijn missie is om mensen zo optimaal en zelfstandig mogelijk te laten functioneren met minimale klachten, ongeacht de leeftijd!

 

Visie

Mijn visie is dat elke klacht uniek is omdat elk mens uniek is. Daarom probeer ik zo goed mogelijk maatwerk te leveren als het gaat om diagnose en behandeling. Veelal wordt er teveel volgens protocollen en richtlijnen onderzocht en behandeld. Hierdoor wordt het 'totaalplaatje' vaak niet meer overzien en blijft het bij symptoombestrijding, oftewel een korte termijn oplossing. Waar ik voor sta is enerzijds een oplossing waar op korte termijn de klachten zoveel mogelijk worden weggenomen. Anderzijds dat op lange termijn de gezonde functie, zelfstandig door het lichaam, in stand wordt gehouden.

 

Strategie

De strategie die ik hiervoor gebruik is een uitgebreid vraaggesprek gevolgd door een specialistisch orthopedisch onderzoek. Hierbij wordt elke factor die van invloed kan zijn op de klachten en het instandhouden hiervan onderzocht. Onderdeel van deze strategie is om zo goed mogelijk 'up-to-date' te blijven. Dit doe ik door middel van het regelmatig volgen van cursussen, opleidingen en het doen van literatuurstudies. Hiermee bent u altijd verzekerd bent van de meest recente inzichten en onderzoek- en behandelmethodes. Ook vind ik het belangrijk om het proces van de behandeling goed te monitoren en bij eventuele terugval zo snel en effectief mogelijk in te kunnen spelen op de situatie. Hierbij probeer ik mensen zo goed mogelijk te leren waarom het belangrijk is om bepaalde adviezen en oefeningen te doen. Door middel van een goede uitleg motiveer ik mensen om bijvoorbeeld oefeningen toe te passen in het dagelijks leven. Dit alles draagt bij aan het hoofddoel; zelfstandig klachtenvrij in beweging zijn en blijven!

 

Ervaring

De mensen die ik veel behandel zijn sporters en mensen met klachten die niet uit zichzelf over lijken te gaan en veelal niet altijd even goed vanuit de medische invalshoek verklaard kunnen worden. De klachten waar ik me vooral mee bezig houd zijn orthopedische klachten. Indien van toepassing vindt de behandeling multidisciplinair plaats, hierbij wordt samen met een of meerdere collega's, maar ook vaak in samenwerking met artsen en andere (buiten de praktijk gelegen) samengewerkt voor het beste resultaat.

Zelf beschouw ik mijn gezondheid als mijn grootste rijkdom en hieraan werk ik heel bewust door een gezond sport- leef- en eetpatroon aan te houden. Ik gun deze rijkdom iedereen en help daarom mensen graag mee om dat optimale punt zo goed en effectief mogelijk te bereiken en in stand te houden.