Visie en behandelstrategie

Visie

Aanpakken! We gaan ervoor, samen, dat is TeamWork!  

De visie van TeamWork is dat iedereen, ongeacht leeftijd, klachtenvrij zou moeten kunnen functioneren in zowel sport, werk als de aktiviteiten in het dagelijks leven. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden zoals een gezonde leefstijl, een goede beweeglijkheid en circulatie in alle lichaamsregio's, spieren en gewrichten. Ook bijvoorbeeld het gecontroleerd kunnen bewegen van de spieren en gewrichten is iets waaraan door TeamWork veel belang gehecht wordt. Als hier één of meerdere verstoringen zijn opgetreden door welke reden dan ook kan dit zorgen voor een grotere kans op (sport)blessures en chronische (pijn)klachten. Dit zorgt er in de regel ook voor dat het lichaam uit zichzelf niet meer kan herstellen. De sleutel is dan ook om ervoor te zorgen dat onder andere bovenstaande factoren en elementen met elkaar in een gezonde verhouding (terug)komen om zodoende het lichaam weer een eerlijke kans te kunnen geven op volledig herstel.

De globale behandelstrategie is dan ook om eerst de eventuele pijnklachten te minimaliseren. Als de pijnklachten minder op de voorgrond staan wordt er veelal gebruik gemaakt van stabiliserende en mobiliserende oefeningen die een pijnvrije en gezonde beweeglijkheid ondersteunen. De opbouw hierin hangt volledig af van uw problematiek en herstelvermogen. Bij deze opbouw maken we ondersteunend gebruik van de oefeningen die u kunt vinden op onze website.

De naam TeamWork staat voor samenwerking op elk denkbaar niveau; van een goede samenwerking van de verschillende onderdelen van het houding- en bewegingsapparaat, een goede samenwerking en communicatie tussen de behandelaar en de klant tot samenwerking op professioneel niveau met andere (eventueel benodigde) behandelaars en/of disciplines zoals bijvoorbeeld artsen, psychologen, personal trainers en podotherapeuten. Dit met het enkele doel om een zo goed mogelijk blijvend resultaat te kunnen realiseren!

 

Manier van werken / Methode van aanpak

Manier van werken bij TeamWork

Iedere klacht en ieder probleem is persoonlijk; hierom vinden wij het belangrijk om een combinatie te maken van goed luisteren naar het verhaal van de patiënt en naar wat het lichaam vertelt via een zeer uitgebreid lichamelijk onderzoek. Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld en goed uitgelegd wat het probleem is en hoe dit op te lossen binnen welke vermoedelijke termijn. Vervolgens wordt door middel van voorschrijdend inzicht bekeken of de gestelde doelen in combinatie met het tijdspad wel met elkaar blijven kloppen. Met andere woorden: hoe beter de diagnose klopt, hoe beter het resultaat van de behandeling is! Dit is een constant proces waarbij elke eventuele verandering in klachten en/of lichaamsfunctie(zowel positief als negatief) geëvalueerd worden daar waar nodig. Vervolgens wordt bekeken of het behandelproces volgens verwachting verloopt; zo wel dan is dat natuurlijk prima. Mocht dit niet het geval zijn kijken we verder, net zo lang tot er duidelijkheid is. Desnoods in overleg met andere disciplines als bijvoorbeeld de huisarts met betrekking tot het maken van een röntgenfoto. Dit enkel om zo goed mogelijk de eventuele bron van pijnklachten en/of het vinden van de 'aanjager' van het probleem.

Luisteren naar het verhaal van de patiënt vinden wij zeer belangrijk; TeamWork hecht veel waarde aan aandachtig luisteren en open, heldere communicatie. Dit bevordert immers niet alleen in welke mate er een correcte diagnose gesteld kan worden maar ook de mate waarin iemand zich serieus genomen voelt; ook iets waar we veel belang aan hechten. Als u maar zo goed mogelijk geholpen wordt; of dat nou met of zonder hulp van bijvoorbeeld artsen en andere behandeldisciplines is!