Veel Gestelde Vragen

  • V: Kan ik een afspraak maken zonder verwijzing van de huisarts?
  • A: Ja, dat kan. Sinds 2006 is er Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder tussenkomst van de huisarts gediagnoseert en behandelt kan worden. Uiteraard vindt er, indien nodig en gewenst door zowel u als uw behandelaar, contact plaats tussen uw behandelaar en uw huisarts. Als u daar toestemming voor geeft stuurt uw behandelaar een bericht naar de huisarts dat u onder behandeling komt voor welke klachten.

 

  • V: Kan ik met elke klacht terecht bij TeamWork?
  • A: Uiteraard bent u van harte welkom en in veruit de meeste gevallen heeft u goed aangevoeld dat therapie de beste behandeling is van uw klacht(en). Echter vindt er bij de intake een vraaggesprek plaats waarbij de behandelaar beoordeelt of behandeling op dit moment van toepassing is. De uitkomst zou kunnen zijn dat de behandelaar u (terug)stuurt naar uw huisarts. Dit heeft ermee te maken dat er tekens en/of symptomen kunnen zijn die erop wijzen dat er meer aan de hand is dan u en/of huisarts in eerste instantie toeschreven aan ‘slechts’ fysio-en/of manueeltherapeutische behandelbare eenheden. Dit noemen wij zgn. ‘rode vlaggen’. Hierbij heeft de therapeut overleg met de huisarts over wat op dat moment de beste keuze is in het diagnostisch en/of behandelproces. Hierbij wordt in overleg bekeken of er wellicht aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto) nodig is.

 

  • V: Wanneer moet ik contact opnemen als ik lichamelijke klachten ervaar?
  • A: TeamWork hanteert de volgende vuistregel; ‘als er binnen 2 weken nog steeds geen verbetering van de klachten plaatsvind, neem dan contact op met ons of uw huisarts.’ Het lichaam heeft dan namelijk al laten zien dat het fysieke probleem niet zelfstandig opgelost kan worden. Er kan dan met behoorlijke zekerheid worden gezegd dat de klachten eerder erger zullen worden in de loop van de tijd dan beter. Hierom heeft u hulp nodig van een praktiserende therapeut en/of arts; hoe sneller u begint met deze behandeling hoe groter de kans is dat de klachten binnen afzienbare tijd weer onder controle en/of verdwenen zijn.

 

  • V: Moet ik mijn kleren uitdoen als ik kom voor therapie?
  • A: Vooral de eerste keer is het voor de volledigheid en gemak van het lichamelijk onderzoek wenselijk dat u, afgezien van uw ondergoed, de kleren uittrekt. Meestal is er in het vervolg van de behandeling geen noodzaak om de bovenlaag kleren uit te trekken; alleen een eventueel te behandelen gebied dient ontbloot te worden als de behandelvorm dit vereist (bv bij Dry Needling en/of bindweefselmobilisatie). Mocht u er toch bezwaar tegen hebben horen we het graag en kijken we naar alternatieven die geen lichaamsontbloting vereisen.