Trigger Points

Wat is een Trigger Point?

Een Trigger Point is een constant aanwezige lokale verkramping in de spiervezels. Meestal zijn er meerdere Trigger Points aanwezig die elkaar versterken en ervoor zorgen dat de klachten in stand worden gehouden of verergeren. Er kunnen tegelijkertijd over het gehele lichaam Trigger Points aktief zijn; bij druk op een Trigger Point geeft dit in de regel pijn of zelfs veelal herkenbare, afgeleide pijn. Symptomen die het gevolg zijn van een Trigger Point zijn veelal pijnklachten zoals afgeleide pijn. Ook oorsuizen/tinnitus en zelfs kies- of tandpijn kan het gevolg zijn van een Trigger Point. Veelal geeft het ook een zeurend en vaag, licht pijnlijk en diffuus gevoel over een (mogelijk) grotere regio of zone.