Thoracic Outlet Syndrome (TOS)

Tintelingen, vermoeid gevoel, pijn bij heffen van de arm en doof gevoel en krachtverlies in de hele arm, of een gedeelte van de arm, horen onder andere bij de mogelijke symptomen die bij dit probleem voelbaar zijn. De klachten kunnen worden veroorzaakt door beknelling van de vaat-zenuwbundel die vanuit de nek de arm inloopt. Aangezien opereren in veel gevallen weinig verbetering geeft, heeft therapie de voorkeur. Vaak is de combinatie van Manuele Therapie en Dry Needling succesvol bij het verhelpen en voorkomen van deze klachten. Vragen? Neem contact op.