Klachtenregeling

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch klachten over de behandeling of de manier waarop TeamWork Fysiotherapie met u omgaat, dan is het goed om dat te laten weten. U kunt te allen tijde contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u dat wilt.

Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Relevante telefoonnummers en adressen staan op deze pagina.

De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. 

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van de fysiotherapeut. 

Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle

Overijssel, Flevoland en Gelderland

Postbus 10067

8000 GB ZWOLLE

Telefoon: 088-3712570

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op woensdag van 9.00 tot 15.30 uur

 

Adviespunt Zorgbelang

https://www.zorgbelanggelderland.nl/contact/