Functional Movement Screening

Eén van de pijlers van het fysieke trainingsprogramma van het NOC/NSF bij Olympische sporters is blessurepreventíe. Een belangrijk hulpmiddel dat hierbij wordt ingezet is het functional movement screen, kort FMS.

Het FMS-programma richt zich op functionele kracht, mobiliteit en stabilíteit. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, het prestatievermogen van een sporter wordt beperkt door zijn eigen tekortkomingen. Door de tekortkomingen inzichtelijk te maken en ze op te lossen kan de sporter op een hoger niveau gebracht worden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van het FMS-programma.

Het meten en herstellen van de balans in het lichaam

Binnen de FMS worden een zevental op het oog eenvoudige bewegingen uitgevoerd, waarbij bekeken wordt of de uitvoeringswijze correct is en of er compensatie in de beweging optreedt. Centraal in elke oefening staan mobiliteit en stabiliteit. Wanneer een asymmetrie uit de FMS-test naar voren komt is er een disbalans wat kan leiden tot het ontstaan van blessures.

Het programma onderscheidt zich van andere tests doordat er aan iedere bewegingstest een oefenprogramma is gekoppeld wanneer de uitvoering niet perfect is. De oorzaak van het niet goed uitvoeren kan liggen aan verschillende factoren die elk worden nagelopen, op deze manier wordt de balans in het lichaam gemeten en hersteld.

Het is belangrijk om snel na de eerste test een hertest te doen. De gegeven oefeningen moeten snel resultaat hebben, zo niet dan kunnen er andere oefeningen worden ingezet. Hadden de oefeningen wel effect, dan kan de aandacht worden verlegd naar de indien aanwezig, volgende zwakke schakel.